Willemot Protection : basis

Aan de klanten, die via hun verzekeringsbemiddelaar via de NV Willemot verzekerd zijn,
zijn wij verheugd vanaf 1 januari 2014 volgende dekking aan te bieden voor het jaar 2014, samen met onze permanentiedienst 24u/24, 7 dagen op 7.

Basisaanbod

Automatische dekking in geval van diefstal met geweld bij geldafname (of binnen de 6 uur) aan een geldautomaat.

Wie is verzekerd?

 • Elke klant (verzekeringnemer) die minstens één actieve polis via een verzekeringsbemiddelaar (via NV Willemot) heeft lopen.

   Fysisch persoon 
   Uw verzekerd bedrag?   250 euro per schade en per jaar 
   Wie is verzekerd?   De verzekeringnemer 
   Rechtspersoon 
   Uw verzekerd bedrag?   250 euro per schade en per jaar 
   Wie is verzekerd?   De zaakvoerder of afgevaardigde bestuurder 
   en eventueel zijn zakenpartner (1 persoon 
   van wie de naam moet worden gecommuniceerd) 
 • Elke klant (verzekeringnemer) die minstens vier actieve polissen via een verzekeringsbemiddelaar (via NV Willemot) heeft lopen.

   Fysisch persoon 
   Uw verzekerd bedrag?   250 euro per schade en per jaar 
   Wie is verzekerd?   De verzekeringnemer en zijn familie
   (partner en kinderen met domicilie op hetzelfde adres) 
   Rechtspersoon 
   Uw verzekerd bedrag?   500 euro per schade en per jaar 
   Wie is verzekerd?   De zaakvoerder of afgevaardigde bestuurder 
   en eventueel zijn zakenpartner (1 persoon 
   van wie de naam moet worden gecommuniceerd) 

Voor onze permanentiedienst en deze Willemot Protection samen, rekenen wij gemiddeld € 3 per polis BOAR aan die hiervoor geselecteerd werd (zie vervaldagbericht).

Willemot Protection : Client & Family Plus

Bovendien heeft u als klant optioneel nog de mogelijkheid om twee bijkomende waarborgen te onderschrijven bij AIG Europe tegen betaling van een jaarlijkse premie.

Deze bijkomende waarborgen zijn de volgende :

Keuze voor optie 1 : Willemot Protection Client Plus

 Wie is verzekerd?   De verzekeringnemer 
 Wat is de jaarlijkse premie?   95,- euro per jaar (9,25% taksen en kosten inbegrepen) 

In geval van agressie, dekking voor de vervangingskosten (werkelijke kosten tot maximum verzekerd bedrag) van :

 Portefeuille   € 350/schade - € 700/jaar 
 Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs   € 350/schade - € 700/jaar 
 Sleutels(auto, woning)   € 350/schade - € 700/jaar 

Bijkomende dekkingen:

 Medische kosten bij agressie   € 500/schade 
 Elektronische goederen: diefstal of beschadiging   € 1.500/schade/jaar (GSM max € 500) 
 Internet bescherming bij bestelling van goederen (1)   € 500/schade - € 1000/jaar 
 Vervanging of herstelling van draagbare goederen (GSM, PC, GPS, digit. camera, Ipad, Ipod)
 van max 1 jaar oud 

(1) Dekking indien goederen besteld op het internet niet conform zijn met de bestelling, indien ze niet worden geleverd of beschadigd worden geleverd.

De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze beschrijving van de dekkingen.

OF
Keuze voor optie 2 : Willemot Protection Family Plus

 Wie is verzekerd?   De verzekeringnemer en zijn familie
 (partner en kinderen met domicilie op hetzelfde adres) 
 Wat is de jaarlijkse premie?   125,- euro per jaar (9,25% taksen en kosten inbegrepen) 

In geval van agressie, dekking voor de vervangingskosten (werkelijke kosten tot maximum verzekerd bedrag) van :

 Portefeuille   € 500/schade - € 1000/jaar 
 Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs   € 500/schade - € 1000/jaar 
 Sleutels(auto, woning)   € 500/schade - € 1000/jaar 

Bijkomende dekkingen:

 Medische kosten bij agressie   € 500/schade 
 Elektronische goederen: diefstal of beschadiging   € 1.500/schade/jaar (GSM max € 500) 
 Maximum 2 schades/jaar 
 Internet bescherming bij bestelling van goederen (1)   € 750/schade - € 1500/jaar 
 Vervanging of herstelling van draagbare goederen (GSM, PC, GPS, digit. camera, Ipad, Ipod)
 van max 1 jaar oud 

(1) Dekking indien goederen besteld op het internet niet conform zijn met de bestelling, indien ze niet worden geleverd of beschadigd worden geleverd.

De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze beschrijving van de dekkingen.

(*)   Algemene voorwaarden Willemot Protection Client Plus

(**) Algemene voorwaarden Willemot Protection Family Plus

- De polis zal aanvang nemen op de eerstvolgende eerste dag van de volgende maand.
- De polis & het vervaldagbericht zullen u toegestuurd worden via uw aangeduide
  verzekeringsbemiddelaar.
- De dekking in de polis is verworven na betaling van de premie.

Mogen wij u vragen onderstaande gegevens aan te vullen (de rode velden zijn verplicht) indien u 1 van de bijkomende waarborgen (Client of Family Plus) wenst te onderschrijven of indien u niet akkoord gaat met het basisaanbod van Willemot Protection en de permanentiedienst.

Uw gegevens (klant)

Klantnummer:  Deze informatie vindt u op uw vervaldagbericht: eerste
 deel van de referentie links onderaan
Polisnummer (indien gekend):  Deze informatie vindt u op uw vervaldagbericht
Persoonstype:
Naam:
Rechtsvorm:
Voornaam:
Naam & voornaam zaakvoerder:
 Enkel van toepassing bij rechtspersoon
Naam & voornaam zakenpartner:
 Enkel van toepassing bij rechtspersoon
Adres:
Nr: Bus:
Postcode:
Localiteit:
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ):
Uw email-adres:

Gegevens van uw verzekeringsbemiddelaar

Heeft u een verzekeringsbemiddelaar waarmee u samenwerkt?
Naam bemiddelaar/kantoornaam:
Voornaam bemiddelaar:
Adres: Nr: Bus:
Postcode:
Localiteit:
FSMA-nr bemiddelaar (indien gekend):

Ja, ik ga akkoord met de opmaak van een polis en ga akkoord met de algemene voorwaarden van Willemot Protection Client Plus

OF

Ja, ik ga akkoord met de opmaak van een polis en ga akkoord met de algemene voorwaarden van Willemot Protection Family Plus

OF

Neen, ik ga niet akkoord met het basisaanbod, de permanentiedienst en de algemene voorwaarden van Willemot Protection

Meer informatie ?

Neem contact op :
 • met uw verzekeringsbemiddelaar
 • met NV Willemot, Coupure 228, 9000 Gent, 09/265 0880
  Willemot NV maakt deel uit van de groep AG Insurance
 • stuur uw vraag mee met de bevestiging van de reeds ingevulde informatie door onderstaand veld in te vullen.
Ik wens meer informatie te ontvangen over: